Feste av grav og festeavgift

Feste av grav og festeavgift

Feste av grav og festeavgift

Her kan du lese mer om fester, festeavgift og festers rettigheter og plikter.

Hvem er fester?
Ved et dødsfall blir den som besørger gravferden registrert som fester av graven, så sant kirkekontoret ikke får andre opplysninger om dette.
Festerett kan bare innehas av en person. Det er de etterlatte som skal avgjøre hvem som skal være ansvarlig for graven/gravene.
Når festeren dør, skal de etterlatte gi melding til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til.
 
Hva er festeavgift?
Når familien tar i bruk en grav/et gravsted for første gang, er denne graven fri grav (betalingsfri) i 20 år. Når disse 20 årene er gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale en avgift. Festetiden er  10 år framover i tid.
Når det reserveres grav ved siden av den som tas i bruk, betales det festeavgift fra første stund på denne. Festeavgiften er i 2018 kr. 200,- pr. grav pr. år.
 
Festers rettigheter og plikter 
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Festers rettigheter og plikter 
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.Del denne artikkel på e-post