Konfirmasjonsregistrering

Konfirmasjonsregistrering

Konfirmasjonsregistrering

Det er tradisjon her i Stor-Elvdal at konfirmasjonsgudstjenesten i Stor-Elvdal hovedkirke er siste helg i mai. Konfirmasjonsdato i 2020 er lørdag 30. mai. 

I Sollia, Atneosen, Evenstad og Strand vil tidspunkt for konfirmasjonsgudstjeneste bli avtalt med konfirmanter og foresatte etter behov.

Send inn  påmeldingsskjema dere har mottatt i posten til kirkekontoret. Se adresse nedenfor.




Del denne artikkel på e-post