Menigheter

Menigheter

Menigheter
Stor-Elvdal kirkelige fellesråd består av 5 menigheter.

Stor-Elvdal kirkelige fellesråd har følgende menigheter:
- Atneosen
- Evenstad
- Sollia
- Stor-Elvdal
- Strand
Del denne artikkel på e-post