Informasjon om Stor-Elvdal hovedkirke

Informasjon om Stor-Elvdal hovedkirke


Status for Stor-Elvdal hovedkirke

Mange Stor-Elvdøler savner muligheten til å bruke hovedkirka til gudstjenester, gravferd, konfirmasjon, dåp og vigsel. Vi beklager at kirka fortsatt ikke kan benyttes. Her kommer en orientering om det arbeidet som pågår.

Stor-Elvdal kommune investerte i et vanntåkeanlegg til kirka i 2018 for å ivareta brannsikkerheten. Som kjent fikk vi en lekkasje på dette anlegget i november 2018, før det var ferdigstilt, slik at glykolholdig væske (frostvæske) sprutet ut i kirkerommet. Dette ga betydelige skader, som vi fortsatt arbeider med å få rettet opp i. Det er lange og krevende prosesser som involverer forsikringsselskap, leverandører av ulike tjenester, riksantikvar og biskop, Statens vegvesen, Eidsiva Stor-Elvdal kommune, og anbudsspesialisten Abakus.

De første tiltakene

Rett etter lekkasjen ble gulvet revet opp, og gulv og isolasjon fikk tørke for å unngå større vannskader. Forsikringsselskapet ble kontaktet, og skaden registrert, slik at alle kostnader vi har i forbindelse med skaden dekkes av forsikringsselskapet. Det ble også gjort undersøkelser i forhold til skader på inventar som gulvteppe, benkeputer, malerier, og orgel. Og det ble bestemt at vi skal utrede ny oppvarmingsløsning av hovedkirken, nå som gulvet allerede er tatt opp.

Ny oppvarmingsløsning

Dagens oppvarmingsløsning etter lekkasjen baserer seg kun på byggvarmere som er både uøkonomisk, brannfarlig, samt at det tørker ut inventaret i kirkerommet. Riksantikvaren sier også at oppvarmingsløsning før lekkasjen (varme i himling under galleriene) og eksisterende sikringsskap er brannfarlig. El-anlegget er ikke dimensjonert for den strøm som kreves til lys, oppvarming og brannsikring. Det er derfor påkrevd å få inn en annen oppvarmingsløsning så fort som mulig, og det anbefales at kirken uansett ikke tas i bruk før nytt anlegg er på plass.

Riksantikvaren har konkludert med at varme under benkene er den beste løsningen, både for best mulig bevaring av kirkebygg og inventar, men også økonomisk fordi vi da får mest varme der den trengs mest; der folk sitter. Nye varmeovner, installasjon, og oppgradering av elektrisk anlegg koster mye penger, og vi er avhengige av at kommunen bevilger penger til dette, da det ikke dekkes av forsikringen.

Sommeren 2019 har eiendomssjefen i kommunen utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon for anbud på oppvarmingsløsning som offentliggjøres i september. Både Eidsiva og Statens vegvesen er koblet inn fordi det må føres strøm under riksvei 3 for å oppgradere anlegget til dagens krav og standarder. Vi håper at Stor-Elvdal kommune snarlig gjør vedtak som gjør at vi kan bestille nødvendig utstyr og installasjon av dette.

Andre arbeidsoppgaver i forbindelse med skaden

Det er mange oppgaver som må utføres parallelt i denne prosessen:

  • Arbeidet med vanntåkeanlegget skal ferdigstilles.
  • Omtrent halvparten av benkeputene som ble kjøpt inn i 2018 ble ødelagt under lekkasjen. Det er bestilt nye puter.
  • Teppe i midtgangen skal bestilles. Her jobber vi for å finne et teppe som ikke skiller seg fra teppet rundt alteret som er uskadet og skal bli liggende.
  • Vi har mottatt tilbud på rensing av lysekroner og andre lamper. Arbeidet må utføres av en gjenstandskonservator som har kompetanse på vedlikehold av denne typen materialer. Vi venter på klarsignal fra forsikringsselskap for å kunne bestille dette. Dette kan utføres parallelt med arbeid med varmeløsning.
  • Ekspertene er uenige om hvorvidt orgelet er skadet i forbindelse med lekkasjen. Dette skal avklares i løpet av høsten.
  • Til slutt skal hele kirka rengjøres. Malerier på galleribrystning skal renses av malerikonservator når alt annet arbeid er ferdig.

Dersom alt går som vi ønsker skal kirka være klar til bruk i løpet av vinteren.

Alle som ønsker ytterligere informasjon er velkommen til å ta kontakt med fungerende kirkeverge på telefon: 40490108 eller e-post: ingrun.jule@amot.kommune.no
Del denne artikkel på e-post