Stilling ledig som diakon, 50%

Stilling ledig som diakon, 50%


50% stilling som diakon i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal kirkelige fellesråd har i perioden 2017-2019 hatt en 50% prosjektstilling innen diakoni. Dette skal nå over i en fast stilling, og vi søker derfor en engasjert person som vil videreutvikle det diakonale arbeidet i våre menigheter. Gjennom sitt arbeid skal diakonen fremme sentrale allmennmenneskelige verdier som nestekjærlighet, medmenneskelighet og menneskeverd uavhengig av livssyn og kulturbakgrunn.

 

Sted:                      Stor-Elvdal/Koppang

Jobbtype:              Fast 50% stilling.

Ledig fra:               01.01.2020

Søknadsfrist:        24.november 2019.

 

Den norske kirke i Stor-Elvdal har kontor på Koppang, og diakonen inngår i et tverrfaglig arbeidsfellesskap med prest, kirkeverge, saksbehandler, menighetspedagog, organist og to kirketjenere. Fra 1.januar vil det være 4 sokn: Stor-Elvdal, Strand, Atneosen og Sollia. Kommunen har om lag 2400 innbyggere.

 

Arbeidsoppgaver:

Diakoni er kirkas omsorgsarbeid. I prosjektperioden har det vært et særlig fokus på arbeid rettet mot eldre på institusjon og besøkstjeneste. Det er lagt et godt grunnlag for tiltak og samarbeidsrelasjoner som ønskes videreført. Det er også ønskelig med en videreutvikling av tjenesten.

 • Organisere, lede og videreutvikle menighetenes diakonale arbeid i samarbeid med ansatte og frivillige.
 • Samarbeide med kommunens omsorgstjeneste.
 • Styrke det diakonale aspektet i kirkas arbeid med barn og unge, og delta i fellesskaps- og integrasjonstiltak i lokalsamfunnet.
 • Delta i kirkens arbeid med sorg og kriser.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
 • Evne til å bygge gode relasjoner til lokalbefolkning og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Evne til samarbeid, selvstendig og strukturert arbeid, gjennomføringsevne, fleksibilitet og initiativ er viktige faktorer i den sammenheng.
 • Søker må ha sertifikat og tilgang til bil.

 

Annet:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. Søkeren må identifisere seg med Den norske kirkes verdier.  Kirkevergen er nærmeste overordnede.  Den ansatte må regne med noe arbeid på helg, ettermiddag og kveld. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges på forespørsel.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes, jfr offentlighetsloven § 25.

Prøvetid på 6 mnd.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Selvstendig arbeid i et godt, tverrfaglig arbeidsfellesskap.
 • En variert og spennende jobb.
 • Faglig oppfølging gjennom nettverk for diakoner i prostiet og bispedømmet.

 

Søknad sendes til: Stor-Elvdal kirkelig fellesråd, Postboks 93, 2481 Koppang, eller på e-post til kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no.
Del denne artikkel på e-post