Stor-Elvdal kirkelige fellesråd > Dåp

Dåp

Påmelding til dåp

Trykk for å gå til påmeldingsskjema via nettet   Les mer...

Hva er en fadder?

Å bli spurt om å være fadder er et fint oppdrag. Du er utvalgt til å være en ek...   Les mer...

Hvorfor skal jeg døpe barnet mitt?

Når det er dåp i kirka samles vi for å takke, feire og legge det helligste vi h...   Les mer...