Stor-Elvdal kirkelige fellesråd > Gravferd

Gravferd

Alt har sin tid – også døden

 I gravferden overgir vi den døde til Gud.    Les mer...

Når noen dør

Hvordan går vi frem når noen dør?    Les mer...

Feste av grav og festeavgift

Her kan du lese mer om fester, festeavgift og festers rettigheter og plikter. ...   Les mer...