Stor-Elvdal kirkelige fellesråd > Menighetene > Menighetsbladet

Menighetsbladet


Menighetsbladet utgis 4 ganger år.
Redaksjonskomité: Anne Marie Mybakken, Ragnhild Tremoen, Brigit Skinderhaug, Målfrid Østmoe og Jan Olav Veium.

 

 

 

Du kan gi gave til menighetsbladet på bankkonto: 1822.29.03692

Stor-Elvdal menighetsblad

Du kan laste ned menighetsbladet fra linkene nedenfor.