22. juli 10-års minnemarkering


22. juli 10-års minnemarkering

 

Kl. 12:00 - 12:05 Klokkeringing i hovedkirka og Koppang kirke

Kl. 12:00 - 13:00 Åpen kirke i hovedkirka. Mulighet for stillhet og refleksjon, lystenning, og samtaler med representanter fra kommunen og kirka.

Kl. 16:00 - 17:00 Minnemarkering i hovedkirka. Sang ved Koppang Mandskor og Sting Singers, apeller, allsang og kirkelig avslutning.

Arr. Stor-Elvdal kommune og Den norske kirke, Stor-Elvdal

Tilbake