Gebyrer 2023


Gebyrer 2023 Stor-Elvdal kirkelige fellesråd 

Gjeldende gebyrer 2023 Stor-Elvdal kirkelige fellesråd

Vigsel (for utenbygds)   kr. 3 300,-

Gravferdsseremoni (for utenbygds)   kr. 3 250,-

Åpning/lukking av kistegrav (for utenbygds)   kr. 4 375,-

Åpning/lukking av urnegrav (for utenbygds)   kr. 1 988,-

Preludering ved gravferder   kr. 850,-

Oppretting/montering av gravminne   kr. 1 400,-

Festeavgift pr. gravplass pr. år, normal festetid er 10 år   kr. 300,-

 

Navnet minnelund ved Koppang kirkegård

Ved Koppang kirkegård er det mulighet for å benytte navnet minnelund, det er kun anledning for urne ved denne minnelunden.

Navnet minnelund betyr at urne settes ned innenfor gravfeltet og skiltplate med navn, fødselsdato og dødsdato monteres på søyle.

De første 20 årene er gravstedet fredet og det er anledning til å feste videre når 20 år er gått, da betales det vanlig festeavgift kr. 300 pr. år (normal festetid er 10 år). Det er også anledning til å reservere/feste plass ved siden av ektefelle/samboer og det betales da festeavgift.

Det er ikke anledning til symbolsk flytting til navnet minnelund.

*Gebyrsatser for navnet minnelund er:

Kr. 10 000,- + MVA for innenbygdsboende

Kr. 12 000,- + MVA for utenbygdsboende

*Gebyrsatsene inkluderer skiltplate med gravering, montering av platen, stell og vedlikehold av minnelunden.

 

Gravstell

Blomster til 17. mai   kr. 250,-

Sommerblomster   kr. 625,-

Vanning   kr. 375,-

Høstblomster   kr. 250,-

Krans til jul   kr. 250,-

Lys til jul   kr. 125,-

Administrasjonsgebyr   kr. 250,-

 

Tilbake