Prisendringer 2022


Prisendringer i 2022

 

Stor-Elvdal kirkelige fellesråd er nå meldt inn i Merverdiavgiftsregisteret som medfører noen prisendringer. Gjeldende priser for tjenester fra og med 2022:

Vigsel (for utenbygds)   kr. 3 300,-

Gravferdsseremoni (for utenbygds)   kr. 3 250,-

Åpning/lukking av kistegrav (for utenbygds)   kr. 4 375,-

Åpning/lukking av urnegrav (for utenbygds)   kr. 1 988,-

Preludering ved gravferder   kr. 850,-

Oppretting/montering av gravminne   kr. 1 400,-

Festeavgift pr. gravplass pr. år, normal festetid er 10 år   kr. 300,-

 

Gravstell

Blomster til 17. mai   kr. 250,-

Sommerblomster   kr. 625,-

Vanning   kr. 375,-

Høstblomster   kr. 250,-

Krans til jul   kr. 250,-

Lys til jul   kr. 125,-

Administrasjonsgebyr   kr. 250,-

 

Tilbake