Covid-19


Koronaviruset – vi følger nasjonale retningslinjer

 

Pr. 4. januar 2021 er følgende tiltak iverksatt:

Gudstjenester
Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangement og opplegg avlyses fra og med 04. januar til og med 18. januar.

Gravferd
Gravferdsseremonier holdes, men bare med avdødes nærmeste familie og inviterte tilstede, antall deltakere er begrenset til max. 50 i Stor-Elvdal hovedkirke og mindre i de andre kirkene i Stor-Elvdal. 

Dåp
Planlagt dåp kan avholdes, men da bare med nærmeste familie. Begrenset til 10 personer til stede. Prest tar kontakt med hver familie.

Vigsel
Planlagt vigsel kan avholdes, men da bare med nærmeste familie. Begrenset til 10 personer til stede.

Nattverd og samtale med prest/diakon 
De som trenger samtale med prest/diakon eller ønsker nattverd, tar kontakt med kirkekontoret på telefon 62 46 48 40 eller prest/diakon direkte. 

Håndhilsning
Ingen håndhilsning. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 

Stor-Elvdal kirkekontor
Vi tar ikke imot besøk uten avtale.
For spørsmål, vennligst ring for avtale, tlf. 62 46 48 40 mand., onsd., torsd. kl. 09.00 – 13.00
eller send oss en e-post på kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no 


Takk for at du følger rådene!

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Tilbake