Gudstjenesteliv i Stor-Elvdal


Gudstjenesteliv i Stor-Elvdal

 

Det er seks kirker i Stor-Elvdal kommune. Hver av dem har sitt særpreg i byggestil og kirkekunst, og med en alder fra rundt 60 år til snart 300 år. Stor-Elvdal hovedkirke har 200-årsjubileum i 2021. Hver kirke er omtalt under «Kirkebyggene». Gjennom et år er det gudstjenester i alle kirkene, de fleste i Stor-Elvdal hovedkirke. I løpet av høytidene jul og påske er det en gudstjeneste i hver kirke.

I vår/sommer sesongen, er det flere friluftsgudstjenester. Disse gir en mulighet til å oppleve nye steder i en gudstjenestelig ramme. Kristi himmelfartsdag er det gudstjeneste på Hammarkollen, med god utsikt over dalføret. Tidlig i juni er det fiskemesse med servering av nystekt fisk på Netfloen, og i juli setermesse på Myklebysetra med hornmusikk av Myklebysetras velklingende musikanter. I august er det gudstjeneste i samarbeid med Øverdalssetra, gjerne utendørs om været er bra. I august er det også friluftsgudstjeneste på Lyngkampen. Dette er en fellesgudstjeneste for Øyer, Ringsaker og Stor-Elvdal. Gudstjenesten holdes ved et steinalter på 1175 moh. Alteret ble vigslet av biskop Solveig Fiske i 2013. To ganger i året møtes menighetene i Rendalen og Stor-Elvdal til gudstjeneste på Lia Gård.

Tilbake