Barnehagen


Menighetens barnehage er en privat, to avdelings barnehage på Koppang.

Barnehagen består av en avdeling med plasser for barn i alderen 1-6 år, og en NATURAVDELING med plasser for barn i alderen 3-6 år. Åpningstider er 0645- 1615. Vi kan tilby alt fra 40 % plasser til 100% plasser, alt etter foreldrenes behov. Barnehagen har et stort inngjerdet område med skog og grillhytte. Barnehagen legger stor vekt på uteliv, natur og naturavdelingen har to faste turdager i uka. Det er to opptak pr. barnehageår – første opptak gjeldende fra 15.august – med søknadsfrist 15. mars og andre opptak gjeldende fra 1.januar – med søknadsfrist 1.oktober.

Søknad om barnehageplass gjøres på samme skjema som de kommunale - se her: Link til kommunens side om barnehagene i Stor-Elvdal kommune.